CÔNG TY TNHH NHỰA TRUNG NGHĨA

Địa chỉ: Khu vực Bình Trung, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ.

Điện thoại: 0939 037 767 (P. Kinh Doanh)

Email: trungnghiaplastic.company@gmail.com

SẢN PHẨM

BẢN ĐỒ